Český studijní překladEvangelium podle Matouše - 7. kapitola, verše 13 - 23

13 „Vejdětea těsnou branou, protože široká je [brána] a prostorná cesta, která vede do záhuby;b a mnoho je těch, kteří jí vcházejí.c a L 13:24; J 10:9 b Ř 14:15; 2K 2:15; 1Tm 6:9; Zj 17:8; Zj 17:11; Př 7:27~; Fp 3:19~ c Mt 16:24n~; Jr 6:16~
14 Jakt3 těsná je brána a pzúžená cesta, která vede do života, a málo je těch, kdo ji nalézají!“a t3 var.: Protože a Mt 19:24~
15sMějte sse sna spozoru před falešnými proroky,a kteří k vám přicházejí v rouchu ovčím, ale uvnitř jsou draví vlci.b a Mt 24:11; Mt 24:24; Jr 5:31; Jr 27:15; L 6:26; Sk 13:6; 2P 2:1; 1J 4:1; Zj 16:13 b Ez 22:27; J 10:12; Sk 20:29
16 Po jejich ovocit4 je fpoznáte.a Což se sbírají z trní hrozny nebo z bodláčí fíky? t4 ř. pl. (n.: plodech /-y; stejně ve vv. Mt 7:17, 18 a 20) a Mt 12:33//; Jk 3:12~
17 Tak každý dobrý strom nese dobrét5 ovoce,a ale prohnilý strom nese špatné ovoce. t5 n.: krásné; Mt 3:10 a Ga 5:22nn; Ko 1:10
18 Dobrý strom nemůže nést špatné ovoce ani prohnilý strom dobrét5 ovoce. t5 n.: krásné; Mt 3:10
19 Každý strom, skterý snenese dobrét5 ovoce, bývá vyťata a hozen do ohně. t5 n.: krásné; Mt 3:10 a Mt 3:10
20 Poznáte je tedy po jejich ovoci.“
21 „Ne každý, kdo mi říká: ‚Pane, Pane‘,a vejde do království Nebes, ale ten, kdo činíb vůlic mého Otce, který je v nebesích. a Mt 25:11; Oz 8:2~ b Jk 1:22 c Mt 6:10!; Žd 10:7; Žd 10:36
22 Mnozí mi v onen dena fřeknou: ‚Pane, Pane, což jsme tvým jménem neprorokovalib a tvým jménem nevyháněli démonyc a tvým jménem neučinili mnoho (mocných činů)?t6 t6 ř.: dynameis (pl. od dynamis) = konkrétní projevy účinné moci; Mt 13:54; Sk 8:13! a Mt 10:15; Mt 12:36; Mt 24:36; Iz 7:18p; L 17:31; 2Te 1:10; 2Tm 1:12; 2Tm 4:8 b Sk 19:6; 1K 11:4 c Mt 10:1; Mt 17:19
23 A tehdy jim vyznám: ‚Nikdy jsem vás neznal.a Odejděte ode mne,b činitelé nepravosti.t7‘“ t7 ř.: bezzákonnosti (srv. Ž 6:9a; L 13:27) a Ř 8:29p b Mt 25:41

Skrýt poznámky překladatelů
Zobrazit celou kapitolu

Zobrazit ve Studijní on-line bibli
www.obohu.cz © 2011 - 2100