Český studijní překladEvangelium podle Matouše - 5. kapitola, verše 33 - 37

33 „Dále jste slyšeli, že bylo řečeno předkům: ‚ Nebudeš křivě přísahat , ale splníš Pánu své přísahy.‘
34 Já však vám pravím, abyste nepřísahali vůbec; ani při nebi, protože je to trůn Boží;
35 ani při zemi, protože je to podnož jeho nohou; ani při Jeruzalému, protože je to město velikého Krále.
36 Nepřísahej ani při své hlavě, protože ani jediný vlas nemůžeš učinit bílým nebo černým.
37 Ať je tedy vaše slovo ‚ano, ano‘ — ‚ne, ne‘; co je nad to, je ze Zlého. “

Zobrazit poznámky překladatelů
Zobrazit celou kapitolu

Zobrazit ve Studijní on-line bibli
www.obohu.cz © 2011 - 2100