Český studijní překladEvangelium podle Matouše - 26. kapitola, verše 39 - 42

39 A trochu poodešel, padl na tvář, modlila se a říkal: „Můj Otče, je-li to možné, ať mne mine tento kalich.b Avšak ne jak já chci, ale jak chceš ty.“c a L 3:21! b Mt 20:22; J 18:11 c J 6:38~
40 Potom hpřišel k učedníkům a hnalezl je spící,a i hřekl Petrovi: „To jste se mnou nemohli bdít jedinou hodinu? a L 9:32
41 Bdětea a modlete se, abyste nevešli do pokušení.bc cDuch je sice ochotný, ale xtělo slabé.“ a Mt 24:42! b L 22:40 c 1P 5:8
42 Opět podruhé odešel a pomodlil se, říkaje: „Můj Otče, není-li možné, saby mne tento kalich sminul, musím-lia ho vypít, staň se tvá vůle.“ a Mt 16:21

Skrýt poznámky překladatelů
Zobrazit celou kapitolu

Zobrazit ve Studijní on-line bibli
www.obohu.cz © 2011 - 2100