Český studijní překladEvangelium podle Matouše - 26. kapitola, verše 26 - 29

26 Když jedli, vzal Ježíš chléb, požehnal, rozlomil ho, dal učedníkům a řekl: „Vezměte, jezte. Toto je mé tělo.“
27 Pak vzal kalich, vzdal díky a dal jim ho se slovy : „Napijte se z něho všichni.
28 Neboť toto je má krev nové smlouvy, která se vylévá za mnohé na odpuštění hříchů.
29 Pravím vám, že od této chvíle již nebudu pít z tohoto plodu vinné révy až do toho dne, kdy jej budu pít s vámi nový v království svého Otce.“

Zobrazit poznámky překladatelů
Zobrazit celou kapitolu

Zobrazit ve Studijní on-line bibli
www.obohu.cz © 2011 - 2100