Český studijní překladEvangelium podle Matouše - 25. kapitola, verše 1 - 13

1 „Tehdy bude království Nebes podobnét1 deseti pannám, které vzaly své lampyt2 a vyšly naproti ženichovi.t3 t1 ř.: bude připodobněno; Mt 13:24 t2 n.: svítilny; J 18:3 t3 var.: + a nevěstě; Mt 9:15; Zj 19:7
2 Pět z nich bylo pošetilýcht4 a pět rozumných.a t4 n.: bláznivých / nerozumných; Mt 7:26; Mt 23:17; Dt 32:6; Jr 4:22; 1Tm 6:9; 2Tm 2:23 a Mt 24:45
3 Pošetilé vzaly [své] lampy, ale nevzaly s sebou olej.
4 Rozumné však se svými lampami vzaly i olej v nádobkách.
5 sKdyž ženich sdlouho snepřicházel,a szačaly všechny spodřimovat a usnuly.b a Mt 24:48; 2P 3:4nn~; Zj 2:25~ b 1Te 5:6nn
6 Uprostřed noci se však pozvalt5 křik: ‚Hle, ženich! Vyjděte mu vstříc!‘ t5 ř.: se stal
7 Tehdy všechny panny vstalyt6 a sdaly své lampy sdo spořádku. t6 n.: procitly
8 Pošetilé řekly rozumným: ‚Dejte nám ze svého oleje, neboť naše lampy dohasínají!‘
9 Ale rozumné odpověděly: ‚Ne, nemuselo by vystačit pro nás i pro vás. Jděte raději k prodavačům a kupte si!‘
10 sZatímco sodcházely, saby snakoupily olej, přišel ženich, a ty, které byly připravené,a s ním vešly na ssvatební shostinu; a dveře byly zavřeny.b a Mt 24:44; L 12:37~ b Gn 7:16; L 13:25
11 Později hpřišly i ostatní panny a říkaly: ‚Pane, pane,a otevři nám!‘ a Mt 7:21
12 Ale on odpověděl: ‚Amen, pravím vám, neznám vás.‘a a L 13:27; Ž 1:6::; J 10:27!
13 Bdětea tedy, protože neznáte den ani hodinu.t7 t7 var.: [+ , v níž přijde Syn člověka] a Mt 24:42!

Skrýt poznámky překladatelů
Zobrazit celou kapitolu

Zobrazit ve Studijní on-line bibli
www.obohu.cz © 2011 - 2100