Český studijní překladEvangelium podle Matouše - 25. kapitola, verše 1 - 13

1 „Tehdy bude království Nebes podobné deseti pannám, které vzaly své lampy a vyšly naproti ženichovi.
2 Pět z nich bylo pošetilých a pět rozumných.
3 Pošetilé vzaly své lampy, ale nevzaly s sebou olej.
4 Rozumné však se svými lampami vzaly i olej v nádobkách.
5 Když ženich dlouho nepřicházel, začaly všechny podřimovat a usnuly.
6 Uprostřed noci se však ozval křik: ‚Hle, ženich! Vyjděte mu vstříc!‘
7 Tehdy všechny panny vstaly a daly své lampy do pořádku.
8 Pošetilé řekly rozumným: ‚Dejte nám ze svého oleje, neboť naše lampy dohasínají!‘
9 Ale rozumné odpověděly: ‚Ne, nemuselo by vystačit pro nás i pro vás. Jděte raději k prodavačům a kupte si!‘
10 Zatímco odcházely, aby nakoupily olej, přišel ženich, a ty, které byly připravené, s ním vešly na svatební hostinu; a dveře byly zavřeny.
11 Později přišly i ostatní panny a říkaly: ‚Pane, pane, otevři nám!‘
12 Ale on odpověděl: ‚Amen, pravím vám, neznám vás.‘
13 Bděte tedy, protože neznáte den ani hodinu. “

Zobrazit poznámky překladatelů
Zobrazit celou kapitolu

Zobrazit ve Studijní on-line bibli
www.obohu.cz © 2011 - 2100