Český studijní překladEvangelium podle Matouše - 21. kapitola, verše 18 - 22

18 Když se časně ráno vracel do města, dostal hlad.
19 Spatřil u cesty fíkovník a šel k němu, ale nenašel na něm nic, jen pouhé listí. Řekl mu: „Ať se z tebe již nikdy ovoce neurodí!“ A fíkovník ihned uschl.
20 Když to učedníci uviděli, užasli se a říkali: „Jak ten fíkovník hned uschl!“
21 Ježíš jim na to řekl: „Amen, pravím vám, budete-li mít víru a nezapochybujete-li, učiníte nejen to, co jsem učinil s fíkovníkem, ale kdybyste i této hoře řekli: ‚Zvedni se a vrhni se do moře‘, stane se to.
22 A všechno, oč byste v modlitbě požádali, budete-li věřit , dostanete.“

Zobrazit poznámky překladatelů
Zobrazit celou kapitolu

Zobrazit ve Studijní on-line bibli
www.obohu.cz © 2011 - 2100