Český studijní překladEvangelium podle Matouše - 20. kapitola, verše 30 - 34

30 A hle, dva slepí seděli u cesty; jakmile uslyšeli, že jde kolem Ježíš, vykřikli: „Smiluj se nad námi, Pane , synu Davidův!“
31 Zástup jim přísně domluvil, aby utichli. Oni však vykřikli ještě silněji: „Smiluj se nad námi, Pane, synu Davidův!“
32 Ježíš se zastavil, zavolal je a řekl: „Co chcete, abych vám učinil?“
33 Řekli mu: „Pane, ať se nám otevřou oči!“
34 Ježíš byl hluboce pohnut, dotkl se jejich očí, a hned prohlédli a šli za ním.

Zobrazit poznámky překladatelů
Zobrazit celou kapitolu

Zobrazit ve Studijní on-line bibli
www.obohu.cz © 2011 - 2100