Český studijní překladEvangelium podle Matouše - 12. kapitola, verše 9 - 14

9 A když odtamtud odešel, přišel do jejich synagogy.
10 A hle, byl tam člověk, který měl odumřelou ruku. I otázali se ho: „Je dovoleno v sobotu uzdravovat? “ To proto, aby jej obžalovali.
11 On jim řekl: „ Kdyby měl někdo z vás ovci a ta by mu v sobotu spadla do jámy, což by ji neuchopil a nevytáhl?
12 Oč je člověk cennější než ovce! Proto je dovoleno v sobotu činit dobře.“
13 Potom tomu člověku řekl: „Natáhni svou ruku.“ Natáhl ji, a byla zase v pořádku a zdravá jako ta druhá.
14 Farizeové však vyšli a radili se proti němu, jak by ho zahubili.

Zobrazit poznámky překladatelů
Zobrazit celou kapitolu

Zobrazit ve Studijní on-line bibli
www.obohu.cz © 2011 - 2100