Český studijní překladEvangelium podle Matouše - 12. kapitola, verše 47 - 50

47 Kdosi mu řekl: „Hle, tvá matka a tvoji bratři stojí venku a chtějí s tebou mluvit.“
48 On však tomu, kdo mu to říkal, odpověděl: „Kdo je má matka a kdo jsou moji bratři?“
49 Ukázal rukou na své učedníky a řekl: „Hle, má matka a moji bratři.
50 Neboť každý, kdo činí vůli mého Otce v nebesích, to je můj bratr, sestra i matka.“

Zobrazit poznámky překladatelů
Zobrazit celou kapitolu

Zobrazit ve Studijní on-line bibli
www.obohu.cz © 2011 - 2100