Český studijní překladEvangelium podle Matouše - 12. kapitola, verš č. 36

Pravím vám, že z každého neužitečného výroku, který lidé promluví, vydají počet v den soudu.

Zobrazit poznámky překladatelů
Zobrazit celou kapitolu

Zobrazit ve Studijní on-line bibli
www.obohu.cz © 2011 - 2100