Český studijní překladEvangelium podle Matouše - 10. kapitola, verše 32 - 33

32 „Ke každému, kdo se ke mně přizná před lidmi, se i já přiznám před svým Otcem, který je v nebesích.
33 Kdo mě však před lidmi zapře, toho i já zapřu před svým Otcem, který je v nebesích.“

Zobrazit poznámky překladatelů
Zobrazit celou kapitolu

Zobrazit ve Studijní on-line bibli
www.obohu.cz © 2011 - 2100