Český studijní překladEvangelium podle Matouše - 10. kapitola, verš č. 22

A všichni vás budou nenáviděta pro mé jméno. Kdo však vytrvá do konce,b bude zachráněn.c a Mt 24:9; L 21:17; J 15:18 b 1K 1:8; Žd 3:6; Žd 3:14; Žd 6:11; Zj 2:26; Zj 22:11 c Mt 24:13

Skrýt poznámky překladatelů
Zobrazit celou kapitolu

Zobrazit ve Studijní on-line bibli
www.obohu.cz © 2011 - 2100