Český studijní překladEvangelium podle Marka - 7. kapitola, verše 21 - 23

21 Neboť zevnitř ze srdce lidí vycházejí zlé myšlenky, smilstva, krádeže, vraždy,
22 cizoložství, hrabivost, špatnosti, lest, bezuzdnost, závist, urážky, pýcha, pošetilost.
23 Všechny tyto špatnosti vycházejí zevnitř a znečišťují člověka.“

Zobrazit poznámky překladatelů
Zobrazit celou kapitolu

Zobrazit ve Studijní on-line bibli
www.obohu.cz © 2011 - 2100