Český studijní překladEvangelium podle Marka - 6. kapitola, verše 7 - 13

7 Zavolal si Dvanáct a začal je posílat dva a dva a dával jim pravomoc nad nečistými duchy.
8 Přikázal jim: „Neberte si nic na cestu, jen hůl, ne chleba, ani mošnu, ani měďáky do opasku,
9 ale mějte uvázané sandály a neoblékejte si dvojí spodní oděv.“
10 A říkal jim: „Kdekoli vstoupíte do domu, tam zůstávejte, dokud odtamtud neodejdete.
11 A když by vás některé místo nepřijalo a neposlechli by vás tam, až budete odtamtud vycházet, vytřeste prach zpod svých nohou jim na svědectví. Amen, pravím vám, v den soudu bude snesitelněji zemi sodomské a gomorské než onomu městu.“
12 Vyšli a vyhlásili, aby lidé činili pokání.
13 Vyháněli mnoho démonů, mazali olejem mnohé neduživé a uzdravovali.

Zobrazit poznámky překladatelů
Zobrazit celou kapitolu

Zobrazit ve Studijní on-line bibli
www.obohu.cz © 2011 - 2100