Český studijní překladEvangelium podle Marka - 5. kapitola, verše 1 - 15

1 Přišli na druhou stranu moře do krajiny Gerasenů.
2 A jak vystoupil z lodi, hned proti němu z hrobů vyšel člověk s nečistým duchem ,
3 který měl v hrobech obydlí. Ani řetězy ho již nikdo nemohl spoutat,
4 neboť byl častokrát spoután okovy a řetězy, ale on vždy řetězy na sobě roztrhal a okovy rozlámal. Nikdo ho nedokázal zkrotit.
5 A stále dnem i nocí mezi hroby a na horách řval a sekal se kameny.
6 Když Ježíše z dálky uviděl, přiběhl a poklonil se mu
7 a silným hlasem zařval: „Co je ti po mně, Ježíši, synu Boha Nejvyššího? Zapřísahám tě při Bohu, netrýzni mne!“
8 Ježíš mu totiž říkal: „ Duchu nečistý, vyjdi z toho člověka!“
9 A tázal se ho: „Jaké je tvé jméno?“ Řekl mu: „Mé jméno je Legie, protože je nás mnoho.“
10 A velice ho prosil, aby je neposlal pryč z toho kraje.
11 Tam u hory se páslo veliké stádo vepřů.
12 Všichni ti démoni ho poprosili: „Pošli nás do těch vepřů, abychom do nich vstoupili.“
13 On jim to dovolil. Nečistí duchové vyšli a vstoupili do těch vepřů. A stádo se zřítilo po svahu do moře, asi dva tisíce kusů, a utopilo se v moři.
14 Ti, kteří je pásli, utekli a oznámili to ve městě i ve vesnicích. A lidé přišli, aby se podívali, co se stalo.
15 Přišli k Ježíši a pozorovali toho démonizovaného, jak sedí oblečený a má zdravou mysl — toho, který měl Legii — a ulekli se.

Zobrazit poznámky překladatelů
Zobrazit celou kapitolu

Zobrazit ve Studijní on-line bibli
www.obohu.cz © 2011 - 2100