Český studijní překladEvangelium podle Marka - 3. kapitola, verše 31 - 32

31 Tu přichází jeho matka a jeho bratři a stojíce venku dali ho zavolat .
32 Kolem něho seděl zástup. Říkají mu: „Hle, tvá matka a tvoji bratři a tvé sestry tě venku hledají.“

Zobrazit poznámky překladatelů
Zobrazit celou kapitolu

Zobrazit ve Studijní on-line bibli
www.obohu.cz © 2011 - 2100