Český studijní překladEvangelium podle Marka - 12. kapitola, verše 42 - 44

42 A přišla jedna chudá vdova a vhodila do ní dvě lepta, což je kvadrans.
43 Přivolal své učedníky a řekl jim: „Amen, pravím vám, že tato chudá vdova dala víc než všichni ostatní, kteří vhazovali do pokladnice.
44 Všichni totiž dali ze svého přebytku, tato však ze svého nedostatku dala vše, co měla, celé svoje živobytí.“

Zobrazit poznámky překladatelů
Zobrazit celou kapitolu

Zobrazit ve Studijní on-line bibli
www.obohu.cz © 2011 - 2100