Český studijní překladEvangelium podle Marka - 11. kapitola, verše 19 - 24

19 Když nastal večer, vycházeli ven z města.
20 A když šli ráno kolem, uviděli ten fíkovník uschlý od kořenů.
21 Petr se rozpomenul a řekl mu: „Rabbi, hleď, ten fíkovník, který jsi proklel, je uschlý.“
22 Ježíš jim na to řekl: „Mějte víru Boží.
23 Amen, pravím vám, že kdo by řekl této hoře: ‚Zvedni se a vrhni se do moře‘ a nezapochyboval by ve svém srdci, ale věřil by, že co říká, se děje, bude to mít.
24 Proto vám pravím: Věřte, že jste všechno, za cokoliv se modlíte a oč žádáte, přijali, a budete to mít.

Zobrazit poznámky překladatelů
Zobrazit celou kapitolu

Zobrazit ve Studijní on-line bibli
www.obohu.cz © 2011 - 2100