Český studijní překladEvangelium podle Marka - 10. kapitola, verš č. 16

A bral je do náručí, vkládal na ně ruce a žehnal jim .

Zobrazit poznámky překladatelů
Zobrazit celou kapitolu

Zobrazit ve Studijní on-line bibli
www.obohu.cz © 2011 - 2100