Český studijní překladEvangelium podle Marka - 1. kapitola, verše 4 - 5

4 Objevil se Jan, který křtil v pustině a hlásal křest pokání na odpuštění hříchů.
5 A vycházela k němu celá judská krajina a všichni jeruzalémští a dávali se od něho pokřtít v řece Jordánu, vyznávajíce své hříchy.

Zobrazit poznámky překladatelů
Zobrazit celou kapitolu

Zobrazit ve Studijní on-line bibli
www.obohu.cz © 2011 - 2100