Český studijní překladMicheáš - 5. kapitola, verše 1 - 3

1 A ty, Betléme efratský, který jsi nejmenší mezi judskými rody, z tebe mi vzejde ten, kdo bude vládnout nad Izraelem, ten, jehož původ je odedávna, ode dnů věčných.
2 Proto je vydá až do času, kdy rodička porodí. Pak se zbytek jeho bratří navrátí k synům Izraele.
3 Bude stát a pást své stádo v יהוה síle, ve vznešenosti jména יהוה, svého Boha. A budou pobývat v bezpečí, protože bude veliký až do končin země.

Zobrazit poznámky překladatelů
Zobrazit celou kapitolu

Zobrazit ve Studijní on-line bibli
www.obohu.cz © 2011 - 2100