Český studijní překladMalachiáš - 3. kapitola, verše 16 - 20

16 Tehdy ti, kdo se bojí יהוה, mluvili jeden s druhým a יהוה dával pozor a slyšel. Pamětní kniha byla před ním sepsána pro ty, kdo se bojí יהוה a kdo si váží jeho jména.
17 Budou mým vlastnictvím -- praví יהוה zástupů -- v den, který učiním. Budu mít s nimi soucit, jako má člověk soucit se svým synem, který mu slouží.
18 Znovu budete vidět rozdíl mezi spravedlivým a ničemou, mezi tím, kdo Bohu slouží, a tím, kdo mu neslouží.
19 Neboť hle, přichází den planoucí jako pec a všichni domýšlivci i všichni, kdo páchají ničemnost, se stanou strništěm. Ten přicházející den je spálí, praví יהוה zástupů, nezanechá z nich kořen ani větev.
20 Avšak vám, kdo se bojíte mého jména, vzejde slunce spravedlnosti a na jeho paprscích bude uzdravení. Vyjdete a budete poskakovat jako vykrmené tele.

Zobrazit poznámky překladatelů
Zobrazit celou kapitolu

Zobrazit ve Studijní on-line bibli
www.obohu.cz © 2011 - 2100