Český studijní překladMalachiáš - 3. kapitola, verše 14 - 17

14 Říkáte: Sloužit Bohu je k ničemu! Jaký zisk z toho máme, že zachováváme jeho řád, když chodíme před יהוה zástupů ve smutku?
15 Nuže, nazýváme domýšlivce šťastnými — nejenže se dobře daří těm, kdo páchali ničemnost, ale provokovali Boha, a unikli.
16 Tehdy ti, kdo se bojí יהוה, mluvili jeden s druhým a יהוה dával pozor a slyšel. Pamětní kniha byla před ním sepsána pro ty, kdo se bojí יהוה a kdo si váží jeho jména.
17 Budou mým vlastnictvím — praví יהוה zástupů — v den, který učiním. Budu mít s nimi soucit, jako má člověk soucit se svým synem, který mu slouží.

Zobrazit poznámky překladatelů
Zobrazit celou kapitolu

Zobrazit ve Studijní on-line bibli
www.obohu.cz © 2011 - 2100