Český studijní překladLeviticus (Třetí Mojžíšova) - 4. kapitola, verše 27 - 31

27 Jestliže někdo z lidu země nedopatřením zhřeší tím, že přestoupí jediný z יהוה příkazů, který se nesmí přestoupit, a tak se proviní,
28 anebo když mu bude oznámen jeho hřích, kterým zhřešil, přivede jako svůj obětní dar kozu, samici bez vady, za svůj hřích, kterým zhřešil.
29 Položí ruku na hlavu oběti za hřích a tu oběť za hřích zabije tam, kde se zabíjejí zápalné oběti.
30 Kněz vezme trochu její krve na prst, dá na rohy oltáře pro zápalnou oběť a všechnu ostatní krev vyleje ke spodku oltáře.
31 Všechen její tuk vyjme, tak jako se vyjímá tuk z obětního hodu pokojné oběti. Kněz ji pak bude obětovat na oltáři jako příjemnou vůni יהוה. Tak za něj kněz vykoná obřad smíření a bude mu odpuštěno.

Zobrazit poznámky překladatelů
Zobrazit celou kapitolu

Zobrazit ve Studijní on-line bibli
www.obohu.cz © 2011 - 2100