Český studijní překladLeviticus (Třetí Mojžíšova) - 4. kapitola, verše 22 - 26

22 Když zhřeší předák a nedopatřením přestoupí jediný ze všech příkazů יהוה, svého Boha, který se nesmí přestoupit a tak se proviní,
23 anebo když mu bude oznámen jeho hřích, kterým zhřešil, přivede jako svůj obětní dar kozla, samce bez vady.
24 Položí ruku na hlavu kozla a zabije ho tam, kde se zabíjejí zápalné oběti před יהוה. To je oběť za hřích.
25 Kněz vezme trochu krve z oběti za hřích na prst, dá na rohy oltáře pro zápalnou oběť a ostatní krev vyleje ke spodku oltáře pro zápalnou oběť.
26 Všechen tuk obětuje na oltáři jako tuk obětního hodu pokojné oběti. Kněz za něj vykoná obřad smíření za jeho hřích a bude mu odpuštěno.

Zobrazit poznámky překladatelů
Zobrazit celou kapitolu

Zobrazit ve Studijní on-line bibli
www.obohu.cz © 2011 - 2100