Český studijní překladLeviticus (Třetí Mojžíšova) - 24. kapitola, verše 11 - 16

11 Syn Izraelky se rouhal Jménu a proklínal. Nato ho přivedli k Mojžíšovi. Jeho matka se jmenovala Šelomít, dcera Dibrího, z pokolení Danova.
12 Nechali ho u stráže, aby zjistili rozhodnutí podle יהוה příkazu.
13 יהוה promluvil k Mojžíšovi:
14 Vyveď toho, kdo proklínal, ven za tábor. Všichni, kdo ho slyšeli, položí ruce na jeho hlavu a celá pospolitost ho ukamenuje.
15 A k synům Izraele promluv: Každý, kdo by proklínal svého Boha, ponese trest za svůj hřích.
16 A ten, kdo se rouhá יהוה jménu, bude jistě usmrcen; celá pospolitost ho jistě ukamenuje. Příchozí i domorodec, jestliže se rouhá Jménu, bude usmrcen.

Zobrazit poznámky překladatelů
Zobrazit celou kapitolu

Zobrazit ve Studijní on-line bibli
www.obohu.cz © 2011 - 2100