Český studijní překladLeviticus (Třetí Mojžíšova) - 19. kapitola, verš č. 4

Neobracejte se k nicotnostem a nedělejte si slité bohy. Já יהוה jsem váš Bůh.

Zobrazit poznámky překladatelů
Zobrazit celou kapitolu

Zobrazit ve Studijní on-line bibli
www.obohu.cz © 2011 - 2100