Český studijní překladLeviticus (Třetí Mojžíšova) - 10. kapitola, verš č. 3

Mojžíš řekl Áronovi: To je to, co promluvil יהוה: Prostřednictvím těch, kteří se ke mně přibližují, dosvědčím svou svatost a oslavím před vším lidem. Áron mlčel.

Zobrazit poznámky překladatelů
Zobrazit celou kapitolu

Zobrazit ve Studijní on-line bibli
www.obohu.cz © 2011 - 2100