Český studijní překladEvangelium podle Lukáše - 9. kapitola, verše 1 - 2

1 Svolal si Dvanáct apoštolů a dal jim sílu a pravomoc nad všemi démony i k léčení nemocí.
2 Poslal je hlásat Boží království a uzdravovat nemocné .

Zobrazit poznámky překladatelů
Zobrazit celou kapitolu

Zobrazit ve Studijní on-line bibli
www.obohu.cz © 2011 - 2100