Český studijní překladEvangelium podle Lukáše - 7. kapitola, verše 28 - 30

28 Amen, pravím vám, mezi těmi, kdo se narodili z ženy, nikdo není větší prorok než Jan Křtitel; avšak ten nejmenší v Božím království je větší než on.
29 A všechen lid, který ho slyšel, i celníci uznali Boha za spravedlivého tím, že se dali pokřtít Janovým křtem.
30 Farizeové a zákoníci odmítli Boží radu pro sebe, když se nedali od něho pokřtít.“

Zobrazit poznámky překladatelů
Zobrazit celou kapitolu

Zobrazit ve Studijní on-line bibli
www.obohu.cz © 2011 - 2100