Český studijní překladEvangelium podle Lukáše - 7. kapitola, verše 12 - 15

12 Když se přiblížil k městské bráně, hle, vynášeli mrtvého, jediného syna jeho matky, a ta byla vdova; byl s ní velký zástup z města.
13 Když ji Pán uviděl, byl nad ní hluboce pohnut a řekl jí: „Neplač!“
14 Pak přistoupil a dotkl se már. Ti, kteří je nesli, se zastavili. Řekl: „Chlapče, pravím ti, probuď se!“
15 Mrtvý se posadil a začal mluvit; a Ježíš ho dal jeho matce.

Zobrazit poznámky překladatelů
Zobrazit celou kapitolu

Zobrazit ve Studijní on-line bibli
www.obohu.cz © 2011 - 2100