Český studijní překladEvangelium podle Lukáše - 5. kapitola, verš č. 17

I stalo se, že jednoho dne učil a kolem seděli farizeové a učitelé Zákona , kteří přišli ze všech galilejských a judských vesnic i z Jeruzaléma. A byla tam Pánova moc, aby je uzdravoval.

Zobrazit poznámky překladatelů
Zobrazit celou kapitolu

Zobrazit ve Studijní on-line bibli
www.obohu.cz © 2011 - 2100