Český studijní překladEvangelium podle Lukáše - 4. kapitola, verše 13 - 14

13 Když Ďábel dokončil všechno pokušení, odstoupil od něho až do příhodné doby.
14 Ježíš se v moci Ducha vrátil do Galileje a pověst o něm se rozšířila do celého okolí.

Zobrazit poznámky překladatelů
Zobrazit celou kapitolu

Zobrazit ve Studijní on-line bibli
www.obohu.cz © 2011 - 2100