Český studijní překladEvangelium podle Lukáše - 4. kapitola, verše 1 - 2

1 Ježíš pak plný Ducha Svatého se vrátil od Jordánu. Duch ho vodil pustinou
2 čtyřicet dní a Ďábel ho pokoušel. V oněch dnech Ježíš nic nesnědl, a když se skončily, vyhladověl.

Zobrazit poznámky překladatelů
Zobrazit celou kapitolu

Zobrazit ve Studijní on-line bibli
www.obohu.cz © 2011 - 2100