Český studijní překladEvangelium podle Lukáše - 22. kapitola, verše 31 - 38

31 „Šimone, Šimone, hle, Satan si vás vyžádal, aby vás vytříbil jako pšenici.
32 Já jsem však poprosil za tebe, aby nezanikla tvá víra. A ty, až se jednou obrátíš, posilni své bratry.“
33 On mu řekl: „Pane, s tebou jsem hotov jít i do vězení a na smrt.“
34 Ježíš řekl: „Pravím ti, Petře, že dnes nezakokrhá kohout, dokud třikrát nezapřeš, že mne znáš.“
35 A řekl jim: „Když jsem vás poslal bez měšce, mošny a sandálů, měli jste v něčem nedostatek?“ Oni řekli: „V ničem.“
36 Řekl jim: „Ale nyní, kdo má měšec, vezmi jej, stejně tak i mošnu, a kdo nemá, prodej svůj plášť a kup meč.
37 Neboť vám říkám, že se na mně musí naplnit to, co je napsáno: ‚A byl započten mezi bezzákonné.‘ Neboť to, co se mne týká, spěje ke konci.“
38 Oni řekli: „Pane, hle, zde jsou dva meče.“ On jim řekl: „To stačí.“

Zobrazit poznámky překladatelů
Zobrazit celou kapitolu

Zobrazit ve Studijní on-line bibli
www.obohu.cz © 2011 - 2100