Český studijní překladEvangelium podle Lukáše - 2. kapitola, verše 40 - 52

40 Dítě pak rostlo a sílilo naplňováno moudrostí a Boží milost byla s ním .
41 Jeho rodiče chodívali každý rok do Jeruzaléma na svátek velikonoc.
42 Také když mu bylo dvanáct let, vystupovali do Jeruzaléma, jak bylo o této slavnosti zvykem.
43 A když se po dokonání těch dnů vraceli domů, zůstal chlapec Ježíš v Jeruzalémě, aniž to jeho rodiče zpozorovali.
44 Protože se domnívali, že je ve skupině poutníků, ušli den cesty a hledali ho mezi příbuznými a známými.
45 A když ho nenalezli, vrátili se do Jeruzaléma a hledali ho.
46 I stalo se, že ho po třech dnech nalezli v chrámě, jak sedí uprostřed učitelů, naslouchá jim a vyptává se jich.
47 Všichni, kteří ho slyšeli, žasli nad jeho rozumností a odpověďmi.
48 Když ho rodiče spatřili, zhrozili se a jeho matka mu řekla: „Synu, co jsi nám to udělal? Hle, tvůj otec a já jsme tě s úzkostí hledali.“
49 A on jim řekl: „Jak to, že jste mne hledali? Nevěděli jste, že musím být ve věcech svého Otce ? “
50 Ale oni neporozuměli tomu slovu, které jim pověděl.
51 I sestoupil s nimi, přišel do Nazareta a byl jim poddán. Jeho matka pečlivě uchovávala všechna tato slova ve svém srdci.
52 A Ježíš prospíval v moudrosti a v tělesném růstu a v přízni u Boha i u lidí.

Zobrazit poznámky překladatelů
Zobrazit celou kapitolu

Zobrazit ve Studijní on-line bibli
www.obohu.cz © 2011 - 2100