Český studijní překladEvangelium podle Lukáše - 18. kapitola, verše 1 - 8

1 Vyprávěl jim také podobenství, aby viděli, jak je třeba stále se modlit a neochabovat.
2 Říkal: „V jednom městě byl soudce, který se Boha nebál a z člověka si nic nedělal.
3 V tom městě byla vdova, která k němu chodila a říkala: ‚Zastaň se mě proti mému odpůrci.‘
4 Ale on dlouho nechtěl. Potom si však řekl: ‚I když se Boha nebojím a z člověka si nic nedělám,
5 zastanu se té vdovy, protože mi působí mnohou nesnáz, aby mě nakonec nepřišla zpolíčkovat.‘“
6 Pán řekl: „Slyšte, co říká ten nespravedlivý soudce!
7 Nezastane se Bůh svých vyvolených, kteří k němu volají dnem i nocí? Bude s pomocí pro ně otálet?
8 Pravím vám, že se jich rychle zastane. Jen až přijde Syn člověka, zdali nalezne víru na zemi?“

Zobrazit poznámky překladatelů
Zobrazit celou kapitolu

Zobrazit ve Studijní on-line bibli
www.obohu.cz © 2011 - 2100