Český studijní překladEvangelium podle Lukáše - 10. kapitola, verše 1 - 9

1 Potom určil Pán ještě jiných sedmdesát dva a poslal je před sebou po dvou do každého města a místa, kam měl sám jít.
2 Říkal jim: „Žeň je velká, dělníků je však málo. Proste tedy Pána žně, aby poslal dělníky na svou žeň.
3 Jděte! Hle, posílám vás jako ovce mezi vlky.
4 Neberte si měšec ani mošnu ani sandály; s nikým se cestou nepozdravujte.
5 Do kteréhokoli domu vejdete, řekněte nejprve: ‚Pokoj tomuto domu!‘
6 A bude-li tam syn pokoje, váš pokoj na něm spočine; ne-li, navrátí se k vám.
7 V tom domě zůstávejte, jezte a pijte, co vám dají , neboť hoden je dělník své mzdy. Nepřecházejte z domu do domu.
8 A do kteréhokoli města vstoupíte a přijmou vás, jezte, co vám předloží,
9 uzdravujte v něm nemocné a říkejte jim: ‚ Přiblížilo se k vám Boží království.‘

Zobrazit poznámky překladatelů
Zobrazit celou kapitolu

Zobrazit ve Studijní on-line bibli
www.obohu.cz © 2011 - 2100