Český studijní překladEvangelium podle Lukáše - 1. kapitola, verše 46 - 50

46 A Marie řekla:
47 „Máv34 dušea velebí Pána a můj cduch se rozveselil v cBohu, mém Zachránci,b v34 [vv. 46-55 jsou známy pod lat. názvem Magnificat (- Velebí …); srv. 1S 2:1 - 1S 2:10] a Ž 34:3 b 1Tm 2:3; Ju 1:25
48 že pohlédl na poníženía své otrokyně. Hle, vždyť od této chvíle mě budou blahoslavitb všechna pokolení, a Ž 136:23; Ž 138:6 b L 1:45
49 protože mi Mocnýa učinil sveliké svěci. Svaté je jeho jméno a Iz 1:24
50 a jeho milosrdenství od pokolení do pokolení těm, kdo se ho bojí.a a Ž 103:17//

Skrýt poznámky překladatelů
Zobrazit celou kapitolu

Zobrazit ve Studijní on-line bibli
www.obohu.cz © 2011 - 2100