Český studijní překladKazatel - 7. kapitola, verše 9 - 10

9 Neukvapuj se v duchu, aby ses rozzlobil, protože mrzutost spočine v klíně hlupáků.
10 Neříkej: Čím to bylo, že dřívější dny byly lepší než tyto? Na tohle ses totiž nezeptal moudře.

Zobrazit poznámky překladatelů
Zobrazit celou kapitolu

Zobrazit ve Studijní on-line bibli
www.obohu.cz © 2011 - 2100