Český studijní překladList Judův - 1. kapitola, verš č. 7

Podobně Sodoma a Gomora a okolní města, která stejným způsobem jako oni plně propadla smilstvu a odešla za jiným tělem , jsou předložena jako příklad, když nesou trest věčného ohně.

Zobrazit poznámky překladatelů
Zobrazit celou kapitolu

Zobrazit ve Studijní on-line bibli
www.obohu.cz © 2011 - 2100