Český studijní překladJeremjáš - 50. kapitola, verš č. 40

Jako když Bůh vyvrátil Sodomu, Gomoru a jejich sousední města, je יהוה výrok, tak se tam nikdo neusadí, syn člověka v ní nebude pobývat.

Zobrazit poznámky překladatelů
Zobrazit celou kapitolu

Zobrazit ve Studijní on-line bibli
www.obohu.cz © 2011 - 2100