Český studijní překladJeremjáš - 46. kapitola, verš č. 25

יהוה zástupů, Bůh Izraele, praví: Hle, navštívím Amóna z Théb, faraona a Egypt, jeho bohy i jeho krále; faraona i ty, kteří v něho doufají.

Zobrazit poznámky překladatelů
Zobrazit celou kapitolu

Zobrazit ve Studijní on-line bibli
www.obohu.cz © 2011 - 2100