Český studijní překladJeremjáš - 43. kapitola, verš č. 12

Zapálí oheň v domech egyptských bohů; spálí je či odvede. Odvšiví egyptskou zemi jako pastýř odvšivuje své roucho. Pak odtamtud v pokoji odtáhne.

Zobrazit poznámky překladatelů
Zobrazit celou kapitolu

Zobrazit ve Studijní on-line bibli
www.obohu.cz © 2011 - 2100