Český studijní překladJeremjáš - 32. kapitola, verš č. 29

Chaldejci, kteří proti tomuto městu vedou válku, vejdou, zapálí toto město a spálí ho i s domy, na jejichž střechách pálili oběti Baalovi a lili úlitby jiným bohům, aby mě rozzlobili.

Zobrazit poznámky překladatelů
Zobrazit celou kapitolu

Zobrazit ve Studijní on-line bibli
www.obohu.cz © 2011 - 2100