Český studijní překladJeremjáš - 22. kapitola, verš č. 9

A budou odpovídat: Protože opustili smlouvu יהוה, svého Boha, klaněli se jiným bohům a sloužili jim.

Zobrazit poznámky překladatelů
Zobrazit celou kapitolu

Zobrazit ve Studijní on-line bibli
www.obohu.cz © 2011 - 2100