Český studijní překladJeremjáš - 19. kapitola, verš č. 13

Jeruzalémské domy a domy judských králů budou nečisté jako místo Tófet -- všechny domy, na jejichž střechách pálili oběti celému nebeskému zástupu a lili úlitby jiným bohům.

Zobrazit poznámky překladatelů
Zobrazit celou kapitolu

Zobrazit ve Studijní on-line bibli
www.obohu.cz © 2011 - 2100