Český studijní překladJeremjáš - 16. kapitola, verš č. 20

Cožpak si lidé mohou udělat bohy? To přece nejsou bohové!

Zobrazit poznámky překladatelů
Zobrazit celou kapitolu

Zobrazit ve Studijní on-line bibli
www.obohu.cz © 2011 - 2100