Český studijní překladJeremjáš - 16. kapitola, verš č. 13

Proto vás vyvrhnu z této země do země, kterou jste neznali vy ani vaši otcové; tam budete sloužit ve dne i v noci jiným bohům, protože se nad vámi neslituji.

Zobrazit poznámky překladatelů
Zobrazit celou kapitolu

Zobrazit ve Studijní on-line bibli
www.obohu.cz © 2011 - 2100